big-1

Büyük Şafii İlmihali - El- Fıkhul – Menheci ala Mezheb’il – İmam eş-Şafii Silinemiyor-414 kitap indir

Büyük Şafii İlmihali - El- Fıkhul – Menheci ala Mezheb’il – İmam eş-Şafii Silinemiyor-414 kitap indir bedava

Yazar :

Büyük Şafi İlmihali - Elevated railway- Fıkhul – Menheci ala Mezheb’il – İmam eş-Şafi Büyük Şafi İlmihali - Elevated railway- Fıkhul – Menheci ala Mezheb’il – İmam eş-Şafi - İslâm Hukuk ilmi'nin özel adına "fıkıh" denir. Bu ilim, amelere ve uygulamalara ilişkin Serî hükümleri, ayrıntılı delileriyle bildirir. Bu ilim dalı, abdest, namaz ve oruç gibi ibadetleri, alış veriş, faiz ve kira gibi muamelâtları, evlenme, miras ve nafaka gibi ailevî hukukları, muhakeme, cinayetler ve ceza gibi uygulamaları, devletin idaresi, teşkilâtı ve savaşla ilgili olan hükümleri içerir ve anlatır. Kısacası fıkıh ilmi, dinî, siyasî ve medenî hayatın bütün hususlarını çok geniş bir daire içinde anlatılır. Günümüzün diliyle bu çok kapsamlı dinî ilme, "ilmihâl" denmektedir. İşte bundan dolayı bu esere, "Büyük Şafi İlmihâli" ismini verdik. Günümüzde Şafiî Mezhebi'ne tâbi olan müslümanların çoğu, memuriyet, çalışma ve şâir sebeplerden dolayı Türkiye'nin her bölgesine yayılmıştır. Hâl böyle iken, Şafiî saliklerine hitap eden böyle kapsamlı bir fıkıh kitabı tercüme edilmemiştir, işte bu ihtiyacı karşılamak üzere, orijinal adı, "elevated railway-Fıkhu'l-Menheci=Fıkıh Metodu" olan ve 8 ince cilten müteşekil bu Arapça kitabın tercümesini yapmaya karar verdim. Birkaç yıl önce Şafiî Mezhebi'yle ilgili bir iki ilmihâl yazıldı, öyle ise bu tercümeye niçin ihtiyaç duydunuz diyenler çıkabilir. Bu yazarların çalışmalarını takdir ve şükranla karşılıyorum. Ancak, Arapçası üç kıymetli âlim tarafından yazılmış bu tercüme eseri, konularının dizilişi, meselelerin delileri ve metodunun akıcılığı yönünden çok farklı bulacaksınız. Bu kitabın mükemel bir düzenle ve üslûpla yazıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Meselâ, namazın sünetlerini sayarken, bu konu, namazdan önceki sünetler, namazın içindeki sünetler ve namazdan sonraki sünetler diye bir nizam hâlinde dile getirilmiştir. Bu kitap tüm oeuvre konuların hükmünü, meşruiyetinin delilini ve hikmetlerini açıklamaktadır. Güncel olarak vâki olan veya vuku mümkün olan meseleleri almış, varsayımlardan uzak kalmış, ihtilaflardan kaçınmış ve kaynaklara göre en sahih olan görüşleri tercih etmiştir. Bazı meselelerde şöyle veya böyle, zihinleri karıştırıp itirazlara sebep olacak aynı görüşleri yakınlaştırma cihetine gitmiştir. Kitap, yer yer çeşitli öğütleri içermektedir. Bazı konularla ilgili ilmî ve faydalı nasihatlara government yer vermiştir. Biraz önce de belirtiğim gibi kitabın aslı Arapça'dır ve 8 cüz (cilt)den ibaretir. Tercümesini yaparken bir ilmihâl hâline getirmek için şöyle bir yol takip etim: * 1. -2. ve 3. ciltlerin yaklaşık % 80lik, diğer ciltlerin % 60 lık kımının tercümesini yaptım. * Delil olarak getirilen birden fazla âyet ve hadislerin birer tanesini yazdım. * Tercümede kısaltma yaparken, günümüzde vâki olan meselelere daha çok yer verdim. Mükererleri çıkardım. * Konuların daha güzel bir şekilde birbirine bağlı ve akıcı olması için, çok az government olsa bazı ufak konuları ileri veya geri aldım. * Arap dili, Türkçe'den daha geniş olmasına rağmen, özel terimleri öz Türkçe ile terceme etmeye özen gösterdim. * Peygamberimiz (s. a. v)'in, "Ferâizi (miras ilmini) öğreniniz ve insanlara government öğretiniz. Çünkü Ben ölecek biriyim Bu ilim yok olacak ve fitneler doğacaktır, öyle ki, iki kişi miras hiselerinde anlaşmazlığa düşecek ve aralarında hüküm verecek birini bulamıyacaklar. " hadisinin çağrısına ve ikazına uyarak, miras bölümüne geniş yer verdim ve meselelerin çözümünü izah etmeye çalıştım. * Kitapta yer almayan, fakat kitabın konularıyla alâkalı bazı önemli bilgil.

Büyük Şafii İlmihali - El- Fıkhul – Menheci ala Mezheb’il – İmam eş-Şafii Silinemiyor-414 kitap ücretsiz indir ve oku

 • Yazar:
 • Yayımcı: GONCA YAYINEVİ
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar:
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 45,00 TL

Kitap eleştirileri

Büyük Şafii İlmihali - El- Fıkhul – Menheci ala Mezheb’il – İmam eş-Şafii

lduran

Evet, dünyanızın parçalanması böyle bir şey. Zor bir okuma, bazen acımasız, ama provoke edici bir düşünce.

2020-01-23 10:12

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Büyük Şafii İlmihali - El- Fıkhul – Menheci ala Mezheb’il – İmam eş-Şafii okumak itibaren EasyFiles

5.9 mb. indir kitap

Büyük Şafii İlmihali - El- Fıkhul – Menheci ala Mezheb’il – İmam eş-Şafii indir itibaren OpenShare

5.4 mb. indir ücretsiz

Büyük Şafii İlmihali - El- Fıkhul – Menheci ala Mezheb’il – İmam eş-Şafii indir itibaren WeUpload

3.4 mb. okumak kitap

Büyük Şafii İlmihali - El- Fıkhul – Menheci ala Mezheb’il – İmam eş-Şafii indir itibaren LiquidFile

5.1 mb. indir

Büyük Şafii İlmihali - El- Fıkhul – Menheci ala Mezheb’il – İmam eş-Şafii Silinemiyor-414 kitap ücretsiz indir ve oku

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Büyük Şafii İlmihali - El- Fıkhul – Menheci ala Mezheb’il – İmam eş-Şafii okumak içinde djvu

5.8 mb. indir DjVu

Büyük Şafii İlmihali - El- Fıkhul – Menheci ala Mezheb’il – İmam eş-Şafii indir içinde pdf

3.3 mb. indir pdf

Büyük Şafii İlmihali - El- Fıkhul – Menheci ala Mezheb’il – İmam eş-Şafii indir içinde odf

5.4 mb. indir ODF

Büyük Şafii İlmihali - El- Fıkhul – Menheci ala Mezheb’il – İmam eş-Şafii indir içinde epub

3.8 mb. indir ePub